Systemy solarne. Dofinansowania

Artykuł / Porady

Warto wiedzieć, że obecnie możemy starać się o dofinansowanie do naszych systemów solarnych. Kto może je otrzymać? Zarówno osoby prywatne jak i spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki. Dofinansowanie to obejmuje zakup i montaż mikroinstalacji oraz instalacji odnawialnych źródeł energii (w tym słońca) do produkcji energii elektrycznej jak i produkcji ciepła i energii dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Dużym plusem jest fakt, że możemy starać się o dofinansowanie również w przypadku wymiany istniejących instalacji na nowsze, bardziej efektywne i ekologiczne. Możemy otrzymać nawet do 45 % zwrotu kosztów związanych z instalacją naszego kolektora słonecznego. Ważny jest fakt, iż dotacja ta dotyczy nie tyle samego kolektora, a całej instalacji solarnej. Istnieją również banki, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które udzielają kredytów na specjalnych warunkach na rzecz budowy instalacji słonecznej.